• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Aralık 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

7/4 SayıEditör
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Editör Yardımcısı
Prof. Dr. Osman MERT - Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Bursa  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenNurdin USEEV  
MOĞOLİSTAN’DA YENİ BULUNAN URTYN GOL YAZITI
ss.2069-2077
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4406
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Şermin KALAFAT  
UYGUR SİVİL BELGELERİNDEKİ HESAPLA İLGİLİ SÖZ VARLIĞINDAN HAREKETLE UYGURLARDA HESAP KAVRAMI VE KÜLTÜRÜ
ss.2078-2118
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4329
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ezgi DEMİREL  
ÇAĞATAYCA BİR KUR’AN TEFSİRİ ÜZERİNE
ss.2119-2130
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4280
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Burhan BARAN  
OSMANLI TÜRKÇESİ ÖĞRETİMİNDE ARAPÇA, FARSÇA VE ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNİN YERİ
ss.2131-2142
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4285
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ayşe İLKER  
“BARINDIR-“ FİİLİNİN BİLİMSEL YAZILARDAKİ ANLAM GENİŞLEMESİ ÜZERİNE
ss.2143-2153
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4353
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mihrican ÇOLAK  
TÜRKÇENİN SÖZ VARLIĞINDA “KILIÇ”
ss.2154-2188
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4255
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Serpil ERSÖZ  
TÜRKÇEDE GÖÇÜŞME: TANIM VE TASNİF
ss.2189-2203
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4260
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Nuh DOĞAN  
SÖZ DİZİMSEL AÇIDAN TÜRKÇE FİİL SINIFLARI
ss.2204-2225
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4318
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ramazan BÖLÜK  
SERİK AĞZINDA ÜNLÜLER
ss.2226-2259
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4386
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ebru GÜVENEN  
DERLEME SÖZLÜĞÜ’NDEN HAREKETLE KAHRAMANMARAŞ AĞZINA AİT BİR SÖZ VARLIĞI DENEMESİ
ss.2260-2272
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4233
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Osman ARICAN  
AKBAR RISKUL’UN POETİKASINI OLUŞTURAN LEKSİKOSTİLİSTİK GÖRÜNÜŞLER
ss.2273-2290
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4334
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Semih ZEKA  
KİŞİLER BAĞLAMINDA ÇİNGENE VE PYGMALION’IN KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ
ss.2291-2312
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4305
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Metin AKYÜZ  
“… VE DEĞİRMEN DÖNERDİ” ÜZERİNE BİR DRAMATURJİ DENEMESİ
ss.2313-2323
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4310
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Könül GULİYEVA - İlkin GULUSOY  
AZERBAYCAN EDEBİYATINDA KARABAĞ TEMALI ŞİİRLER (ŞİİRLERDE VATAN ÖZLEMİ)
ss.2324-2351
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4263
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Tacettin ŞİMŞEK  
TÜRK MASAL ANLATMA GELENEĞİNDE ELMA ÖDÜLÜ
ss.2352-2368
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4407
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mehmet ERSAL - Bülent AKIN  
DEDE KORKUT KİTABI’NI ALEVİLİK PENCERESİNDEN OKUMAK
ss.2369-2408
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4397
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mehmet ALPTEKİN  
DELİ DUMRUL HİKÂYESİ’NİN KONYA-EREĞLİ VARYANTI
ss.2409-2429
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4246
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

İsmail ABALI  
SANAL KÜLTÜR ORTAMINDA YENİDEN YARATILAN GELENEKSEL TÜRK ANLATI KAHRAMANLARI
ss.2430-2451
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4271
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Semra ALYILMAZ  
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE HEDEF KİTLENİN / “ÖĞRENEN”İN ÖNEMİ
ss.2452-2463
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4368
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Tuncay TÜRKBEN  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
ss.2464-2479
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4254
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Nuray BIÇAK - Mehmet ALVER  
2018 TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
ss.2480-2501
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4355
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Hatice ALTUNKAYA - Yusuf SÜLÜKÇÜ  
7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA STRATEJİLERİ ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIK DÜZEYLERİ İLE OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
ss.2502-2517
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4328
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Zekerya BATUR - Emel ŞAŞMAZ  
DEVLET TİYATROLARINDA OYNANAN ÇOCUK TİYATRO OYUNLARINDA DEĞER EĞİTİMİ VE BU OYUNLARIN TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE KATKISI
ss.2518-2550
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4322
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Betül KERAY DİNÇEL  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİNDE YAŞADIKLARI DİNLEME SORUNLARI VE SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK BEKLENTİLERİ
ss.2551-2571
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4332
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Fatih TANRIKULU - Mustafa YOĞURTÇU  
ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNDE MASALLARI DRAMA YÖNTEMİYLE İŞLEMENİN TÜRKÇE DERSİNE ETKİSİ
ss.2572-2590
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4223
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Keziban TEKŞAN - Üzeyir SÜĞÜMLÜ  
YAZMA ÖZERKLİĞİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
ss.2591-2607
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4379
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Hacer ULU - Emine Birgül ZELZELE  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ EKRAN OKUMA ÖZ YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ
ss.2608-2628
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4383
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Emine KOLAÇ - Hacer ÖZER  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE EDEBÎ ÜRÜNLERİN KULLANIMI VE DEĞER AKTARIMINDAKİ KATKILARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ
ss.2629-2655
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4398
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

İhsan ÜNLÜ - Alper KAŞKAYA  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN DEĞER EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
ss.2656-2679
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4361
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Birol BULUT - Zafer ÇAKMAK  
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA EĞİTİMİ VE ÖĞRETİM PROGRAMLARINA YANSIMALARI
ss.2680-2697
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4371
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

İshak KOZİKOĞLU  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN TUTUM VE GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
ss.2698-2720
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4333
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mahmut POLATCAN  
OKULLARDA SOSYAL SERMAYE ÖLÇEĞİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
ss.2721-2732
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4338
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Javier Cavazos VELA - Mehmet Akif KARAMAN - Wayne D. SMITH - Yvette HINOJOSA  
AN EXAMINATION OF THE STRUCTURE OF THE VOCATIONAL OUTCOME EXPECTATIONS SCALE WITH LATINA/O STUDENTS
ss.2733-2746
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4272
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Faysal ÖZDAŞ - Mürşet ÇAKMAK  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
ss.2747-2766
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4323
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Emin Tamer YENEN - Hasan Hüseyin KILINÇ  
ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ GENEL YETERLİKLERİNE SAHİP OLMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
ss.2767-2787
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4325
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mustafa ŞAHİN  
APOLLONIA NEKROPLÜ KURTARMA KAZILARI 2016-2017 MEZAR TİPLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
ss.2788-2812
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4360
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Hicran Hanım HALAÇ - Handan BARAN  
GELENEKSEL GİYSİLERDE VE TARİHÎ YAPILARDA SÜSLEME MOTİFLERİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ
ss.2813-2832
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4301
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |


Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri